Psikolog

Psikologluk

Psikologluk

Duygu ve düşüncelerin analizi ile sentezi, psikologluk mesleğinin ana kavramlarını oluşturmaktadır.

Psikolog Kimdir?

Psikolog insan ve hayvan davranışlarını, zihinsel yapı ve süreçlerini gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen kişidir.

Psikologlar Neler Yapar?

Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuklukta, gençlikte, yetişkinlik ve yaşlılıkta zihinsel ve fiziksel gelişim süreçlerini inceler,
Yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenir,
Organik süreçlerin davranış, düşünce ve duygular üzerindeki etkisini inceler,
Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi inceler,
Kaygı, sosyallik, başarı gereksinimi, saldırganlık vb. kişilerarası farklılıkları inceler,
İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanları psikolojik süreçlerini inceler,
 İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur,
Psikolojik etkenler ile fiziksel sağlık ve hastalık arasındaki ilişkiyi inceler,
Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır,
Sağlığı ve hastalığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerle ilgilenir.

Psikologların Çalışma Alanları

Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak görev almaktadırlar. 

Psikoloji Eğitimi Nerede Verilir?

Üniversitelerin Fen- Edebiyat fakültelerinin "Psikoloji" bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır.