Siber Zorbalık Davranışları - 2

Bu videoda örnek siber zorbalık durumuyla karşı karşıya kalındığında ne yapılması gerektiği sorulmuştur.