Siber Zorbalık Davranışları - 3

Bu videoda örnek siber zorbalık durumuyla karşı karşıya kalındığında ne yapılması gerektiği sorulmuştur.