Genel Kültür

Dünyanın En Yüksek Dağı ... Dünyanın en yüksek dağı Everest olarak bilinse de Pasifik Okyanusu’nun tabanında yükselen Mauna Kea dağı aslında Everest’ten daha yüksek bir dağdır. Mauna Kea dağı volkanik bir dağdır. Dağın okyanus seviyesinin üst kısmında kalan kısmı 4207 metre iken okyanus tabanından yüksekliği 10.100 metredir. Mauna Kea dağı 1 milyon yaşındadır ve son olarak 4600 yıl önce aktif hale geçmiştir.
Dünyanın Yuvarlak Olduğu Fikrini İlk Ortaya Atan Kişi ... Dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ilk ortaya atan kişi İyonyalı filozof ve matematikçi Pisagordur. Ünlü Pisagor teoremininde sahibi olan Pisagor sayıların babası ünvanını taşımaktadır. Dünyanın yuvarlak olduğunu fiilen kanıtlayan kişi ise Portekizli denizci, gezgin ve kâşif Ferdinand Macellandır. İspanyadan 250 kişi ile denize açılan Macellan dünya turunu tamamlayamadan ölmüştür. 250 kişiden 18 i İspanya’ya dönebilmiş ve dünyanın yuvarlak olduğu deniz yoluyla dolaşılarak ispat edilmiştir.
İlk Dünya Haritasını Çizen Kişi ... İlk Dünya Haritasını çizen Piri Reis Türk denizci ve kartograftır(haritacı). Osmanlı Donanmasında birçok deniz savaşına katılan Piri Reis, dünyaca ünlü "Kitab-ı Bahriye" isimli kitabında yazarıdır. Akdeniz’de yapmış olduğu seferleri, gördüğü yerleri ve yaşadığı olayları anlattığı kitap ayrıca dünya denizciliğinin de ilk kılavuz kitabı olma özelliği taşımaktadır.
Aya İlk Ayak Basan Kişi ... Aya ilk ayak basan kişi Neil Armstrong dur. Neil Armstrong 16 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 uzay aracı ile uzaya çıkmış ve uzaya ilk ayak basan kişi olma unvanı kazanmıştır. Aya ilk ayak bastığında ‘Benim için küçük ancak insanlık için dev bir adım’ demiştir. Aya bıraktığı ayak izi ise aydaki atmosferik ortamdan dolayı silinmemiştir.
Telefonu İcat Eden Kişi ... Telefonu icat eden kişi Alexander Graham Bell’dir. Bell’in annesi doğuştan sağırdı. Babası ve dedesi yıllarca işitme engelliler için çalıştı. Özellikle babası, işitme engellilere duymasalar bile konuşmayı öğretmenin yollarını geliştirmeye çalıştı. Bell’i bu sebeplerden ötürü işitme engellilerin sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışırken telefonu icat etmiş oldu.
Türk Tarihinin En Ünlü Mimarı ... Türk tarihinin en ünlü mimarı Mimar Sinan’dır. 22 yaşında orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı girip bur da yapı işleriyle uğraşan Mimar Sinan zamanla mimarbaşı görevine getirilmiştir. Mimar Sinan Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat’a mimarbaşı olarak hizmet etmiştir. 81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra (Kur’an öğretilen mekteplerin genel adı), 17 türbe, 17 imarethane (Yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu), 3 darüşşifa (hastane), 5 suyolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 375 eser inşa etmiştir. Edirne'de yaptığı Selimiye Camisi Dünya Kültür Mirası listesindedir.
Türkçenin İlk Sözlüğü Kabul Edilen “Divânü Lugât’it-Türk”ün Yazarı ... Türkçenin ilk sözlüğü kabul edilen “Divânü Lugât’it-Türk”ün yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur. Kaşgarlı Mahmut Türk dili tarihinin yeniden yazılmasını sağlayan ve Türkçenin karanlıktaki pek çok konusunu aydınlatan Türklük biliminin (Türkoloji) kurucusu, Türk sözlükçülüğünün atasıdır. Çok iyi bir dil eğitimi gördüğü tahmin edilen Kaşgarlı Mahmut eserinde Türk topluluklarının yaşadığı bütün şehirleri ve bölgeleri dolaştığını yazmaktadır.