Avukat

Avukatlık

Avukatlık

Avukatlık "her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden ve kamu hizmeti gören serbest meslek mensubudur.

Avukat Kimdir?

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

Avukatlar Neler Yapar?

Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,
Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,
Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,
Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar,
Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder

Avukatların Çalışma Alanları

Kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kişi kendi işyerini açıp bağımsız olarak da çalışabilir.

Avukatlık Eğitimi Nerede Verilir?

Mesleki eğitim, üniversitelerin Hukuk fakültelerinde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Ön eğitim tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi bulunmaktadır.  Staj sonunda, Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır, başarılı olanlara “Avukatlık” belgesi verilir