Çevre Mühendisi

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır.

Çevre Mühendisi Kimdir?

Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olan, doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konularında çalışmalar yapan kişilerdir.

Çevre Mühendisleri Neler Yapar? 

Su, toprak ve hava ortamlarında kalite kontrolleri yapar.
Fabrika atıklarının insan sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar.
Yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su ve yağmur suyu şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde tasarlanması ve yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışır.

Çevre Mühendislerinin Çalışma Alanları

Belediyeler, İl Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları çeşitli arıtma tesisleri gibi yerlerin dışında özel firmalarda da çalışmaktadırlar.

Çevre Mühendisliği Eğitimi Nerede Verilir?

Çevre mühendisliği eğitimi üniversitelerin mühendislik fakültelerinin çevre mühendisliği bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır.