Doktor

Doktorluk

Doktorluk

Doktorluk mesleğini yerine getiren kişiler insanların sağlıklarını korumaları için önlem alırlar ve onlara önerilerde bulunurlar, hastalıklara teşhis koyarak tedavi edilmesinde yardımcı olurlar, gerektiğinde tıbbi veya cerrahi müdahalede bulunarak hastaların hayatlarının eski haline getirilmesinde başrol oynarlar.

Doktor Nedir?

Doktor, hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için tıp eğitimi görmüş kişidir.

Doktor Neler Yapar?

 Hastayı Muayene eder,
Tansiyon ölçme, sırt dinleme ve göğüs dinleme gibi ön muayine tekniklerini kullanır,
Bebek, çocuk ve yetişkinlere gerekli aşıları uygular,
Tahlil, röntgen vb. gerektiğinde bunları hastadan isteyerek sonuçlarını inceler,
Reçete yazar,
Acil hastalara yer, zaman önemli olmaksızın tedavi eder ve gerektiğinde ilk yardım uygular.

Doktorların Çalışma Alanları

Doktorlar; sağlık ocaklarında, çocuk sağlığı merkezlerinde, dispanserlerde, SSK hastanelerinde, çeşitli kurumların sağlık birimlerinde, devlet hastanelerinin acil servislerinde, özel hastane ve polikliniklerde doktor ve yönetici olarak çalışabildikleri gibi kendi muayenehanelerini de açabilmektedirler.

Doktorluk Eğitimi Nerede Verilir?

Doktor olabilmek için 6 yıllık tıp eğitimi alınması gerekmektedir. Bu eğitim sonrasında pratisyen hekim olarak mezun olunur. Fakülteden mezun olan pratisyen hekimlerin devlete hizmet yükümlülükleri bulunmaktadır, devlet hizmet yükümlülüğünü tamamladıktan sonra diplomalarını alabilmektedirler.