Mimar

Mimarlık

Mimarlık

Mimarlık, yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama, inşa etme sanatıdır.

Mimar Kimdir?

Yapıların, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir.

Mimarlar Neler Yapar?

Mimarlar, yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığını inceler,
Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini öğrenir,
Binanın planını çizer,
Binanın yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar,
Yapılacak binanın sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturur ve yürütülmesini denetler,
Şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı planı çizer,
Binanın yapılan plana uygun yapılıp yapılmadığını denetler,
Binalarda değişiklik veya onarım için plan hazırlar.

Mimarların Çalışma Alanları

Mimarlar, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.

Mimarlık Eğitimi Nerede Verilir?

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakülteleri, mühendislik-mimarlık fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinin "Mimarlık" bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır.