Veri Tabanı Yöneticisi

Veri Tabanı Yöneticiliği

Veri Tabanı Yöneticiliği

Veri tabanı yöneticiliği, veri tabanı sistemlerinin kurulması, konfigürasyonu ve güvenliği ile ilgili isleri kapsamaktadır. Veri tabanı yöneticileri, işletme verilerinin; doğru, kullanılabilir ve güvenli olmasını sağlamaktadır.

Veri Tabanı Yöneticisi Kimdir?

Ağ veri tabanı kurulumu ve yönetimini yapan, bakımlarını yapan, periyodik yedeklerin alınmasını yapan nitelikli kişidir.

Veri Tabanı Yöneticisi Neler Yapar?

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
Kuruluşun bilgi ihtiyacını ve sistemlerin etkilerini incelemek,
Bilgi, kullanıcılar ve kaynaklar için tanımlar yapmak ve bunları güncel tutmak,
Veri tabanlarının kullanımı, denetimi, güncelleştirilmesi ve bakımı için standartlar geliştirmek ve bunları belgelemek,
Yeni ya da mevcut bilgi kütükleriyle ilgili yöntemler konusunda sistem çözümleyiciler ve tasarımcılarla görüş birliğine varmak,
Deneme ve işletim için kullanılan veri tabanlarını kurmak ve güncel tutmak,
Veri tabanı sözlüklerini kurmak ve güncel tutmak,
Gereğinde veri tabanlarını baştan yapılandırmak,
Bilgi Yönetim Sistemlerini geçmek ve gereğinde değişiklikler yapmak,
Veri tabanının yapısını ve kullanım standartlarını tanımlamak,
Yeterli koruma altında gerekli bilgiye ekonomik ve verimli bir biçimde erişilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Veri Tabanı Yöneticisi Çalışma Alanları Nelerdir?

Veri Tabanı Yöneticisi çeşitli organizasyonlarda çalışabilmektedir. Ayrıca; Web Sayfaları, Banka Sektörü, Bilişim Sektörü, Askeri Projeler Ve TSK Veri Tabanı Teknolojisi Ve İşletim Sistemini Firmaları(SQL), Unix Ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (DBMS) Kullanan Altyapılar, Kamu, Özel Ve Üçüncü Sektörlerdeki Alanlar, Bilgisayarlı Veri Tabanları Kullanan Herhangi Bir Organizasyon BT Şirketleri, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ’ler)’De Çalışabilirler.

Veri Tabanı Yöneticiliği Eğitimi Nerelerde Verilir?

Veri tabanı yönetimi öğrenme planı; bilgisayar bilimleri, veri tabanı yönetimi, bilgisayar bilgi sistemleri veya ilgili bir alan üzerinde lisans derecesi ile başlamaktadır. Veri tabanı yöneticiliği eğitimindeki bir sonraki adım, genellikle Yönetim Bilişim Sistemleri alanında MBA gibi bir bilgi sistemleri yoğunluğuna sahip bir yüksek lisans derecesidir. Veri tabanı yöneticileri, bir veya daha fazla veri tabanı yönetim sisteminde sertifikalandırılarak kariyerlerini geliştirmeye ve öğrenmeye devam edebilirler. Bu sertifika programları isteğe bağlı Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 ve MySQL içermektedir.