Veteriner

Veterinerlik

Veterinerlik

Üniversitelerin Veterinerlik bölümü programlarından, mezun olan kişilerin, icra etmeye hak kazandığı mesleğe, veterinerlik adı verilir.

Veteriner Kimdir?

Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.

Veterinerler Neler Yapar?

Yurdun çeşitli bölgelerinin, iklim, tarımsal yapı ve pazarlama koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi,
Hayvan davranışları ve korunmaları verimlerini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi çalışmalarda bulunur,
Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması,
Hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında, hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler,
Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için her türlü tıbbi çalışmaları yapar, Embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur.
Zoonozların yayılmasını önler ve tedavi yöntemleri geliştirir.

Veterinerlerin Çalışma Alanları

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri bölge laboratuvarlarında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde; ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık kontrol, kalite kontrol, üretme, işletme ve yönetim alanlarında görev yapabilir ve mevcut kanunlara göre kendi kliniklerini açabilirler.

Veterinerlik Eğitimi Nerede Verilir?

Meslek eğitimi; üniversitelere bağlı  fakültelerin Veterinerlik Bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi 5 yıldır.